Przedszkole – gdzie leży problem?

Zwykle około marca rodzice maluchów zastanawiają się: niania – babcia – czy może przedszkole? Odpowiedź powinna być prosta, niestety w naszym regionie ciągle przedszkola przegrywają z opieką domową. Są także ośrodki gdzie chęci rodziców burzy brak miejsc przedszkolnych.

Międzynarodowe badania naukowe udowodniły, że wczesna edukacja dzieci procentuje lepszymi wynikami w dalszej edukacji oraz rozwiązywaniem wielu problemów rozwojowych młodego człowieka. To właśnie w wieku przedszkolnym rozwija się większość wrodzonych predyspozycji szczególnie, gdy są intensywnie wspomagane przez wychowanie przedszkolne, które pozwala na niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń czy wyrównywanie zaniedbań środowiskowych dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym.

Mimo to na terenie powiatów zduńskowolskiego i sieradzkiego wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej za 2008 rok wynosi zaledwie 44%, a na terenach wiejskich i miejsko wiejskich w/w obszaru wskaźnik spada do 27%. Pojawiają się tu dwa problemy – mała dostępność miejsc w przedszkolach (niska podaż, która przez lata powodowana była niskim popytem na miejsca w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat) oraz niska świadomość społeczna faktu, że rozwijające się w wieku przedszkolnym możliwości intelektualne człowieka wymagają wsparcia profesjonalnymi działaniami edukacyjnymi stymulującymi intelektualny i społeczny rozwój dziecka.

Wzrost wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej to równe szanse na rozwój szczególnie na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu, to lepiej wykształcone społeczeństwo i dobrze przygotowani do wejścia w samodzielne życie młodzi ludzie.

Niezwykle istotne jest tu działanie na dwóch płaszczyznach – pierwsza to działania podejmowane przede wszystkim przez lokalne samorządy, działania zmierzające do stworzenia nowych miejsc przedszkolnych.

- Nie oczekujemy, że od razu samorządy znajdą pieniądze na tworzenie przedszkoli czy punktów przedszkolnych, ale liczymy na stworzenie planów, które pozwolą w przyszłości każdą gminę wyposażyć w dobrze funkcjonujące przedszkole – tłumaczy Sylwia Kałuda z RCPEP – Tak by dla nikogo nie brakło miejsca.

Druga kwestia to podniesienie świadomości społecznej na temat wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój młodego człowieka i zmiana postrzegania przedszkola, jako instytucji opiekuńczej a nie edukacyjnej.

- Trzeba zmienić stereotypowe myślenie o przedszkolu, szczególnie na terenach wiejskich. Uświadomić nie tylko rodzicom, ale całemu społeczeństwu, że to niezwykle ważny etap rozwoju dziecka, który ma wpływ na to jak dalej będzie się rozwijało nasze społeczeństwo – dodaje S. Kałuda – Takie cele stawia sobie Regionalne Centrum Promocji Edukacji Przedszkolnej.


www.efs.gov.pl

Biuro projektu
Sieradz, Rynek 14, Ip.
wtorek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 10:00-14:00


Copyright © 2010 - 2019 RCPEP, angelus.nasze.pl