Z psychologiem za rękę do przedszkola

Zastanawiamy się dziś nad tym, dlaczego ważne jest, aby dziecko korzystało z edukacji przedszkolnej? Po co młody człowiek ma chodzić do przedszkola, skoro może razem z mamą, tatą, babcią czy ciocią zostać w domu, tam uczyć się i rozwijać wśród rodzeństwa i innych domowników.

Wiemy dobrze, że pierwsze lata życia dziecka to złoty okres, wiek przedszkolny tj. 3-6 lat to okres najintensywniejszego rozwoju. Dlatego w tym właśnie czasie działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce – czas na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, a także wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.
Co daje dziecku przedszkole? Po pierwsze przedszkole uczy, wspomaga rozwój intelektualnych. Młody człowiek poznaje i uczy się rozumieć siebie oraz swoje otoczenie, przedszkole rozwija jego wiedzę o świecie, zainteresowanie tym światem, dziecko poznaje zjawiska przyrodnicze uczy się je rozumieć, przewidywać, rozpoznawać, dziecko poznaje kolory, kształty, uczy się, do czego służą różne przedmioty użytku codziennego, poznaje zawody oraz ich znaczenie dla życia ludzi, poznaje świat roślin i zwierząt. Mówiąc ogólnie przedszkole kształtuje i wspomaga rozwój intelektualny naszego dziecka. Ale zdecydowanie nie tylko!
Przedszkole w ogromnym stopniu wpływa na rozwój społeczny dziecka kształtuje takie umiejętności jak porozumiewanie się z innymi – z rówieśnikami, ale i z dorosłymi. Dziecko w grupie poznaje reguły i zasady obowiązujące w społeczeństwie, uczy się co jest dobre a co złe, a także uczy się przewidywać skutki różnych zachowań.
Przedszkole dla naszych dzieci to nic innego jak trening socjalizacji, czyli uspołecznienia. To tam maluch ma szanse poczuć, co to znaczy naprawdę wygrać, przegrać, podzielić się... Naprawdę, bo będzie to faktyczne zwycięstwo czy porażka, a nie zaprojektowana przez mamę podczas wspólnej zabawy. Przedszkole rozwija również dziecko emocjonalnie. To tam dziecko ma szanse zaobserwować szeroką gamę emocji przeżywanych przez człowieka, maluch uczy się jak wyrażać emocje uczy się je przeżywać, akceptować no i oczywiście ma szanse uczyć się z nimi samodzielnie radzić. Właśnie SAMODZIELNIE! Bo przedszkole to w ogromnej mierze nauka samodzielności. Rodzice nie zawsze pozwalają na taką samodzielność w domu. Bo będzie za długo trwało, bo mama zrobi to lepiej. W przedszkolu maluch musi sam zjeść, napić się, zawiązać buty, zapiąć kurtkę, czy podciągnąć majtki w toalecie. To tam dziecko uczy się podstawowych nawyków higienicznych oraz utrzymać porządek wokół siebie – sprzątnąć zabawki czy inne przybory.
Przedszkole to także szansa na inny rozwój. Przypomnijcie sobie, kiedy pierwszy raz przezywaliście emocje związane z występem na scenie, kiedy pierwszy raz byliście aktorami, śpiewakami, malarzami? Czy nie właśnie w przedszkolu? Czy nie z tego okresu macie pierwsze fotografie? Występy, przebrania, bale karnawałowe? No właśnie tu młody człowiek po raz pierwszy styka się ze sztuką, poznaje ją, ma szanse ją zrozumieć, wtedy też mogą ujawnić się jakieś szczególne uzdolnienia naszej pociechy, o których wcześniej nawet byśmy nie pomyśleli. Talenty dzieci, tu zauważone ich predyspozycje, często decydują o dalszym kształceniu: szkoły muzyczne, szkoły tańca, kółka plastyczne itd.

Inną ważną kwestią, o której teraz dużo mówi się szczególnie w mediach jest to, że przedszkole wdraża dziecko do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, to tam dzieci uczą się numerów alarmowych, jak bezpiecznie korzystać ze środków transportu, uczą się jak rozpoznawać zagrożenie oraz jak reagować. Oczywiście, że wielu z tych rzeczy dziecko może nauczyć się w domu pod okiem rodziców Jednak do nauki wielu z tych rzeczy samo oddziaływanie rodzinne nie wystarczy, dlatego niezbędna jest grupa rówieśnicza.
Uczęszczanie dziecka do przedszkola często pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych czy innych problemów. Wykrycie ich pozwala na wczesna interwencję, która często jest bardzo skuteczna. Pedagodzy pracujący z dziećmi maja duże doświadczenie a także punkt odniesienia w postaci grupy, dlatego bardzo szybko są w stanie wykryć nieprawidłowości.

Psycholog Anna Ciach

Jeśli masz wątpliwości, albo problemy wychowawcze z dzieckiem w wieku przedszkolnym skontaktuj się z naszym ekspertem. W każdą sobotę przed południem pod numerem tel. (43) 65 69 156, adres mail: anna.ciach@nasze.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.przedszkole.nasze.pl


www.efs.gov.pl

Biuro projektu
Sieradz, Rynek 14, Ip.
wtorek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 10:00-14:00


Copyright © 2010 - 2019 RCPEP, angelus.nasze.pl