Ankieta dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do przedszkola.
Płeć:
Kobieta
Mężczyzna

Wiek:
Poniżej 18 roku życia
18-20
21-25
26-30
31-35
Powyżej 35 roku życia

Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Wyższe

Liczba posiadanych dzieci:


Pytanie 1. Kiedy planujesz zapisać dziecko do przedszkola?
jak będzie miało 3 lata;
jak będzie miało 4 lata;
jak będzie miało 5 lat;
inne


Pytanie 2. Czy uważasz, że Twoje dziecko będzie chętnie chodzić do przedszkola?
Tak
Nie
Jeśli nie, to jak myślisz, dlaczego?


Pytanie 3. Czy Twoim zdaniem przedszkole sprzyja rozwojowi dziecka?
Zaznacz proszę na skali:
W małym stopniu W znacznym stopniu
1 2 3 4 5 6

Jeśli w małym stopniu to, dlaczego?


Pytanie 4. W jakich godzinach powinno być według Ciebie czynne przedszkole?
Wpisz proszę godzinę otwarcia i godzinę zamknięcia.
Godzina otwarcia: .
Godzina zamknięcia: .

Pytanie 5. Na jakich zajęciach dodatkowych w przedszkolu najbardziej Ci zależy?
Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź:
Język obcy;
Zajęcia sportowe;
Zajęcia taneczne;
Zajęcia muzyczne;
Zajęcia plastycze;
Inne (jakie?)


Pytanie 6. Czy Twoim zdaniem przedszkole pomaga dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptacji do nowej sytuacji?
Tak
Nie

Pytanie 7. W jaki sposób szukasz przedszkola dla Twojego dziecka?
Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź:
Internet;
Odwiedzam przedszkola w pobliżu mojego miejsca zamieszkania;
Ogłoszenia w mediach;
Inne (jakie?)


Pytanie 8. Czym będziesz kierować się przy wyborze przedszkola dla swojego dziecka?
Uszereguj poniższe odpowiedzi od najważniejszej (wpisz przy niej cyfrę 1) do najmniej ważnej (wpisz przy niej cyfrę 5).
Bliskość miejsca zamieszkania;
Oferta zajęć dodatkowych;
Wyposażenie placówki;
Kwalifikacje kadry;
Opinie znajomych o przedszkolu.

Pytanie 9. Czy odczuwasz lęk przed zapisaniem dziecka do przedszkola?
Zaznacz proszę na skali:
W małym stopniu W znacznym stopniu
1 2 3 4 5 6

Jeśli w małym stopniu to, dlaczego?


Pytanie 10. Jeśli chcesz coś jeszcze dodać, zrób to proszę tutaj.


Pytanie 11. Czy strona internetowa na której wypełniasz niniejszą ankietę poszerzyła Twoją wiedzę odnośnie znaczenia edukacji przedszkolnej?
Zaznacz proszę na skali:
W małym stopniu W znacznym stopniu
1 2 3 4 5 6www.efs.gov.pl

Biuro projektu
Sieradz, Rynek 14, Ip.
wtorek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 10:00-14:00


Copyright © 2010 - 2019 RCPEP, angelus.nasze.pl