Blad w SELECT * FROM projekt_przedszkola WHERE powiat_id='2' ORDER BY miejscowosc ASC