Blad w SELECT * FROM projekt_przedszkola WHERE powiat_id='1' ORDER BY miejscowosc ASC