W ramach projektu zorganizowane zostanie Objazdowe Przedszkole Pokazowe (OPP), które wpisane będzie w program najważniejszych festynów rodzinnych organizowanych w regionie, 90 proc. spotkań zostanie zorganizowanych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej wynosi 27 proc. W punkcie OPP dzieci będą uczestniczyły w pokazowych zajęciach przedszkolnych łączących zabawę z nauką, rodzice otrzymają fachową informacje na temat edukacji przedszkolnej, zainteresowane tworzeniem punktów przedszkolnych osoby komplet materiałów dotyczących tworzenia różnych form edukacji przedszkolnej. W OPP dzieci będą zachęcane do udziału w zabawach przełamujących stereotypy dotyczące płci (zapewni to m.in. odpowiedni dobór zabawek nieróżnicujących ze względu na płeć). Dzieci otrzymają edukacyjną broszurę „Równy Ty równa Ja”. Planowana jest organizacja 30 OPP, podczas, których wiedzę rodziców w zakładanym obszarze będzie poszerzało 3 ekspertów z zakresu edukacji przedszkolnej, pedagogiki oraz psychologii. Każde OPP zostanie zilustrowane za pomocą fotografii na stronie internetowej projektu.

By utrwalić w dzieciach uczestniczących w zajęciach OPP dobre wrażenia wyniesione z projektu każde dziecko zamiast tradycyjnej ulotki otrzyma wydrukowany na miejscu dyplom przedszkolaka z własnym zdjęciem.

W celu dotarcia przy okazji każdego z festynów do szerokiej grupy odbiorców na żywo będą relacjonowane każde spotkania w ramach OPP na antenie regionalnego radia. Podczas relacji będą prowadzone na żywo rozmowy z rodzicami, ekspertami i dziećmi. Kalendarze wydrukowane w każdym roku z fotografiami prezentującymi OPP kolportowane w przedszkolach i miejscach użyteczności publicznej pozwolą na prezentację placówek i będą podsumowaniem każdego roku akcji.

Rodzice w trakcie OPP otrzymają edukacyjną broszurę „Mama i tata w przedszkolu – na równi zaangażowani i odpowiedzialni” w ramach akcji promującej równość płci.

INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI OBJAZDOWEGO PRZEDSZKOLA POKAZOWEGO BĘDZIE POJAWIAŁA SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W LOKALNYCH MEDIACH ORAZ NA PLAKATACH W GMINACH GDZIE PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY.


www.efs.gov.pl

Biuro projektu
Sieradz, Rynek 14, Ip.
wtorek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 10:00-14:00


Copyright © 2010 - 2019 RCPEP, angelus.nasze.pl